ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ "ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ"

Α

α (άτονο) = το

αβάπτιστεσα = αβάπτιστη
αβαράς = χασομέρης
αβάσιμεσα = αβάσιμη
άβαφεσα = άβαφη
άβγαλτεσα = άβγαλτη
άβολεσα = άβολη
αβούτα = τούτα
αβούτε = τούτη
αβούτεν = τούτην
αβούτο = τούτο
αβούτον = τούτον
αβουτοίν = τούτοι
αβουτοίντς = τούτους
αβούτος = τούτος
αγαθέσα = αγαθή
αγαπητικιέσα = αγαπητικιά
άγγιχτεσα = άγγιχτη
αγγούρ = αγγούρι
αγγούραι = αγγούρια
αγελώ = θα γελάσω
αγέννητεσα = αγέννητη
αγιάρ = σέλα
αγίασμαν = αγίασμα
αγιάτρευτεσα = αγιάτρευτη
άγιεσα = άγια
αγκαλέζω = αγκαλιάζω
αγκαλέεις = αγκαλιάζεις
αγκαλέζ = αγκαλιάζει
αγκαλέζνε = αγκαλιάζουν
αγκαλώ = καταγγέλω
αγλήγορα = βιαστικά
αγληγορώ = βιάζομαι
αγληγορείς = βιάζεσαι
αγληγορεί = βιάζεται
αγληγορούν = βιάζονται
αγνόν = αγνός
αγνός = παράξενος
αγνέσα = αγνή, παράξενη
αγούρ = αγόρι
αγούραι = αγόρια
άγουρον = άντρας
άγουρομ = άντρας μου
αγουρόπον = παιδάκι
αγουρόπα = παιδάκια
Άγουστον = Αύγουστος
άγριον = άγριος
άγριέσα = άγρια
αγριόγατεσα = αγριόγατη
αγροκόσαρον = αγριόκοτα
αγρούμαι = αγριεύομαι, φοβάμαι
αγρούστ = ανώρυμο
αγροτέρεμαν = αγριοκοίταγμα
αγροτερίδ = το σκιάχτρο
αγροτερώ = αγριοκοιτάζω
αγρότες = αγρότης
άγρυπνεσα = άγρυπνη
αδά = εδώ
αδάκα = εδώ
αδακά = εδώ πέρα
αδακές = προς τα δω
αδά μερέαν = προς αυτήν τη μεριά
αδερφέσα = αδερφή
αδιάντροπεσα = αδιάντροπη
αδιάφορεσα = αδιάφορη
αδίς = θα δώσεις
Αεργίτες = Νοέμβριος
αετέσα = αετή
αέτς = έτσι
αζεμάτιστεσα = αζεμάτιστη
αζευγάρωτεσα = αζευγάρωτη
άζευτεσα = άζευτη
αζήλευτεσα = αζήλευτη
αηδόν = αηδόνι
αηδόναι = αηδόνια
αθάνατεσα = αθάνατη
άθαφτεσα = άθαφτη
αθέατεσα = αθέατη
άθεεσα = άθεη
αθεόφοβεσα = αθεόφοβη
αθεράπευτεσα = αθεράπευτη
αθλητικιέσα = αθλητική
άθλιεσα = άθλια
αθόλωτεσα = αθόλωτη
αθόρυβεσα = αθόρυβη
άθραυστεσα = άθραυστη
άθρεφτεσα = άθρεφτη
αθώεσα = αθώα
αήκα = τέτοια (ουδ.)
αήκσα = τέτοια (θηλ.)
αήκον = τέτοιο
αήκος = τέτοιος
αίθριεσα = αίθρια
αιμοδότεσα = αιμοδότησα
αινιγματικιέσα = αινιγματική
αιρετικιέσα = αιρετική
αισθηματικιέσα = αισθηματική
αισθητικιέσα = αισθητικός
αισιόδοξεσα = αισιόδοξη
αισχρέσα = αισχρή
αίτιεσα = αίτια
αιχμάλωτεσα = αιχμάλωτη
ακάθαρτεσα = ακάθαρτη
ακάθεκτεσα = ακάθεκτη
άκακιεσα = άκακη
ακάλεστεσα = ακάλεστη
ακάλυπτεσα = ακάλυπτη
ακαμάτς = ακαμάτης
ακαμάτεσα = ακαμάτρα
άκαπνεσα = άκαπνη
άκαρδεσα = άκαρδη
ακατάδεχτεσα = ακατάδεχτη
ακέκα = εκεί
ακεκά = εκεί πέρα
ακίνδυνεσα = ακίνδυνη
άκλαυτεσα = άκλαυτη
άκλερα = καημένα
άκλερε = καημένε
άκλεροι = καημένοι
άκλερον = καημένος
άκλερεσα = καημένη
άκληρεσα = άκληρη
ακόλαστεσα = ακόλαστη
ακονιστήρ = ακονιστήρι
ακονώ = ακονίζω
ακονίεις = ακονίζεις
ακονίζ = ακονίζει
ακονίζνε = ακονίζουν
άκοπεσα = άκοπη
ακριβέσα = ακριβή
ακρογιάλ = ακρογιάλι
άκσον = άκουσε
άλας = αλάτι
άλειμαν = λίπος
αλέγω = θα πω
αλέεις = θα πεις

αλέει = θα πει
αλένε = θα πουν
αλέτρ = αλέτρι
αλέτραι = αλέτρια
αλεύρ = αλεύρι
ληθινέσα = αληθινή
αλίζω = αλατίζω
αλίζνε = αλατίζουν
αλλ = άλλοι
άλλεσα = άλλη
αλληθωριζ = αλληθωρίζει
αλλομίαν = ξαφνικά, οπότε
αλλτς = άλλους
αλυκόν = αλμυρό
αλυκέσα = αλμυρή
αλφάρ = αλφάδι
αλών = αλώνι
αλώναι = αλώνια
Αλωνάρτς = Αύγουστος
άμαν = όμως
αμάν = αμέσως, μεμιάς
άμον = σαν, μόλις
αν = επάνω
άναλον = ανάλατο
άναλεσα = ανάλατη
αναπάγουμαι = αναπαύομαι
αναπάγουνταν = αναπαύονται
ανασκάφτω = βρίζω

ανασκάφνε = βρίζουν
ανασπάλω = ξεχνώ
ανασπάλνε = ξεχνούν
αν αφκά = άνω κάτω
αναχάπαρτα = απότομα
ανεμικά = ρευματισμοί
ανέντροπος = αδιάντροπος
ανέντροπεσα = αδιάντροπη
ανεψά = ανεψιά
ανεψόν = ανεψιός
ανθρωπίαν = ανθρωπιά
άνιφτεσα = άπλυτη
άνιφτος = άπλυτος
ανκεκά = πέρα κει
ανοίγω = ανοίγω
ανοίγνε = ανοίγουν
ανοιγάρ = κλειδί
αντάμωμαν = αντάμωμα
αντζήν = πόδι, σκέλος
αντζήα = πόδια, σκέλη
αντράλφος = κουνιάδος
αντρίζω = παντρεύομαι
αντρίζνε = παντρεύονται
άντρισον = παντρέψου
ανυπόμονεσα = ανυπόμονη
αξινάρ = τσεκούρι
αξινάραι = τσεκούρια
άξον = άκουσε
απαδά = από εδώ
απαδάκα = αποδώ
απαδαμέρ = επομένη, άλλη
απαδακές = αποδώ πέρα
απαδαπές = αποδώ μέσα
απάν = επάνω, άνω
απανκές = επάνω επάνω
απαντήν = πρωιπάντεμα
απάω = θα πάω
απάνε = θα πάνε
απάνιμ = επάνω μου
απένα = θα πήγαινα
απές = μέσα
απίδ = απίδι
απίδαι = απίδια
απιδεβένω = εγκαταλείπω
αποθαμέν = αποθαμένοι
απόθεν = από που
αποκαμούμαι = παραλύω
αποκαρδίζω = απογοητεύω
απομέν = θα μείνει
αποπουρνά = από αύριο
αποσκευαρίζω = τακτοποιώ
αποφκά = από κάτω
αποτσοχαλίζω = εξαθρώνω
απόψ = απόψε
απράνας = προ ολίγου
άπροικεσα = άπροικη
Απρίλτς = Απρίλης
αρ = έτσι, βεβαίως
αραία = αραιά
αραέβω = γυρεύω, ψάχνω
αραέβνε = γυρεύουν, ψάχνουν
αραέβμαν = ψάξιμο
αραθυμώ = νοσταλγώ
αραθυμούνε = νοσταλγούν
αραθυμίαν = νοσταλγία
αραπάν = κάρο
αρνίμ = αρνί μου, καλή μου
αροψέ = προ ημερών
αρπάζ = αρπάζει
αρτούκ = επιτέλους
αρύνω = αραιώνω
άρχαλ = μακάρι
αρχήνεψα = άρχισα
αρχήνεψον = άρχισε
αρωτώ = θα ρωτήσω
αρωτούν = θα ρωτήσουν
ασά = απ’ τα
ας = απ’ το, ας, από
ασατόν = απ’ αυτόν
ασά τότε = από τότε
ας εν = ας είναι
ασή = απ’ της
ασίρω = θα τραβήξω
άσκεμεσα = άσκημη
άσκεμον = άσκημος
ασκόνα = θα το σηκώσω
ασλήν = αλήθεια
ασό = απ’ το
ασάν = απ’ τον
άσπλαχνεσα = άσπλαχνη
ασπαλίζω = κλειδώνω
ας παιρ = ας πάρει
αστά = στάσου
αστέρ = αστέρι
αστός = αδέσποτο ζώο
ασύρ = άχυρο
ασύραι = άχυρα
άτιμεσα = άτιμη
ατ (άτονο) = του
άτα (άτονο) = τα
ατά = αυτά
ατην (άτονο) = της
ατέ = αυτή
ατέν = αυτήν
ατό = αυτό
ατόν = αυτόν
ατον (άτονο) = του
ατοίν = αυτοί
ατός = αυτός
ατόσα = τόσα
ατόσον = τόσο
ατότε = τότε
ατού! = αυτού δα!
ατουκά = μπροστά σου
ατουν (άτονο) = τους (άτονο)
ατς (άτονο) = της (άτονο)
ατσάλ = ατσάλι
ατσάπαν = άραγε
αυλάκ = αυλάκι
αυλούκ = ξυνόχορτο
αυλούκαι = ξυνόχορτα
αφαιρέθα = ξεχάστηκα
αφαιρέθαν = ξεχάστηκαν
αφεντάνθρωπος = αρχοντάνθρωπος
αφέρω = θα φέρω
αφκά = υπό, κάτω
άφσα = άφησέ το
άφσατα = άφησέ τα
αφορισμέντσα = πανέξυπνη
αψς = άσε
άφσαμε = άφησέ με
άφσον = άφησε
αφτάγα = θα το κάνω
αφτάσα = θα το κάνεις
αφτήνω = θα ανάψω
 

αφουκρούμαι = κρυφακούω
αφώτιστεσα = καταραμένη, έξυπνη
αφώτιστος = καταραμένος, έξυπνος
αχάντ = αγκάθι
αχάνται = αγκάθια
άχαρα = χαμένα, καημένα
άχαρον = καημένος
αχλάδ = αχλάδι
αχλάδαι = αχλάδια
αχούλ = μυαλό
αχούλαι = μυαλά
αχουλούς = μυαλομένος
αχπάνω = ξεριζώνω
αχπάνε = ξεριζώνουν
αχπάγουμαι = τρομάζω
αχπαράζω = τρομάζω άλλον
αχπαραγμένος = τρομαγμένος
αχπαράουνταν = τρομάζουν
αχπάσκουμαι = ξεκινώ
αχπάσκουνταν = ξεκινούν
αχταλέβω = σκάβω
αχταλέβνε = σκάβουν
αχτάλεμαν = σκάψιμο
αψίνω = ανάβω
αψίνε = ανάβουν
αψίνω σε = σε ανάβω
άψιμον = φωτιά
αψίνμε = με ανάβει

Επαφή

Σύλλογος Ποντίων Εύβοιας-ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

komninoi.evia@gmail.com

Ερετρίας 5
Χαλκίδα
34100

Social Media :

www.facebook.com/komninoievias

twitter.com/eviapontioi

www.youtube.com/user/KOMNHNOI

Γραμ. Προέδρου : 2223022900 εσωτ. 1

Αναζήτηση στο site

Ετικέτες

Η λίστα ετικετών είναι κενή.

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode