ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ "ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ"

Ε

εβγάλω = βγάζω 
εβγάλνε = βγάζουν 
εβγώνω = βγαίνω 
εβγώνε = βγαίνουν 
εγουταρέφτα = γλίτωσα 
εγουταρέφταν = γλίτωσαν 
εγουτουρέφτα = καλοκάθησα
εγουτούρεψα = κάνω τρέλες 
εγροίκανα = καταλάβαινα 
εβγνώνε = βγαίνουν 
έβζηνα = έσβηνα 
έβζηναν = έσβηναν 
έβρα = βρήκα 
εβράδινεν = βράδιασε 
έβραν = βρήκαν 
έβρα σε = σε βρήκα 
εβρίσκω = βρίσκω 
εβρίκνε = βρίσκουν 
εβρίκω σε = σε βρίσκω 
εβρίουμαι = βρίσκομαι 
εβρίουνταν = βρίσκονται 
εβώρα = σκιά, δροσιά 
εγαντούρεψα = ξεγέλασα 
εγαντούρεψαν = ξεγέλασαν 
εγάπανα = αγαπούσα 
εγάπαναν = αγαπούσαν 
εγάπεσα = αγάπησα 
εγάπεσαν = αγάπησαν 
εγέλανα = γελούσα 
εγεννέθα = γεννήθηκα 
εγεννέθαν = γεννήθηκαν 
έγκα = έφερα 
έγκαν = έφεραν 
εγλίαξα = γλίστρισα 
εγλίαξαν = γλίστρισαν 
εγνάψα = κατάλαβα 
εγνάψαν = κατάλαβαν 
εγνέφσα = ξύπνισα 
εγνέφσαν = ξύπνησαν 
εγνώρτσα = γνώρισα 
εγνώρτσαν = γνώρισαν 
εγόμωσα = γέμισα 
εγόμωσαν = γέμισαν 
εγόμωσά σε = σε γέμισα 
εγούζεψα = θύμωσα 
εγούζεψαν = θύμωσαν
εγουρέφτα = κάθησα
εγουρέφταν = κάθησαν 
εγροίκαναν = καταλάβαιναν
εγροικώ = καταλαβαίνω
εγροικούν = καταλαβαίνουν 
εγροίξα = κατάλαβα
εγροίξαν = κατάλαβαν 
εδέβα = πέρασα
εδέβαν = πέρασαν 
εδέβασα = διάβασα, μπατίρησα
εδέβεν πλαν = προσπέρασε 
εδέκα = έδωσα 
εδέκαν = έδωσαν 
εδέκνισα = έδειξα 
εδέκνιζα = έδειχνα 
εδώρτσα = δώρισα 
εδώρτσαν = δώρισαν
εδώκα = έδωσα 
εζαλίγα = ζαλίστηκα 
εζαλίγαν = ζαλίστηκαν
εζάντινα = τρελάθηκα 
εζάντιναν = τρελάθηκαν 
έζηνα = ζούσα 
εζόρτσα = ζόρισα 
εζόρτσαν = ζόρισαν 
εζύαξα = ζύγισα
εζύαξαν = ζύγισαν 
εθάρνα = νόμιζα 
εθάρναν = νόμιζαν
εθαρρώ = νομίζω 
εθαρρούν = νομίζουν
εθάφταν = θάφτικαν
εθέλνα = ήθελα

εθέλναν = ήθελαν
εθυμέθα = θυμήθηκα
εθυμέθαν = θυμήθηκαν 
είδασε = σε είδα 
εις = ένα 
εκάγα = κάηκα
εκάγαν = κάηκαν 
εκαλοκάτσα = καλοκάθησα 
εκαλοκάτσαν = καλοκάθησαν
εκαλωσόρτσα = καλωσόρισα 
εκαλωσόρτσαν = καλωσόρισαν 
εκατίβα = κατέβηκα
εκατίβαν = κατέβηκαν 
εκατίβασα = κατέβασα 
εκατίβασαν = κατέβασαν 
εκάτσα = κάθησα 
εκάτσαν = κάθησαν 
εκειαπές = εκεί μέσα 
εκείν = εκείνοι 
εκείνε = εκείνη 
εκεπά = εκεί πέρα 
εκέκα = εκεί 
εκές = προς τα κει 
εκλίστα = κλειδώθηκα 
εκλείσταν = κλειδώθηκαν 
εκλόστα = γύρισα 
εκλόσταν = γύρισαν 
έκσα = έχυσα 
έκσαν = έχυσαν 
εκξίγα = χύθηκα 
εκξίγαν = χύθηκαν 
εκοιμέθα = κοιμήθηκα 
εκοιμέθαν = κοιμήθηκαν 
εκαλατίγαν = αμάρτησαν 
εκόλτσα = κόλλησα 
εκόλτσαν = κόλλησαν 
εκόμπωσα = ξεγέλασα 
εκόμπωσαν = ξεγέλασαν 
εκόμπωσά σε = σε ξεγέλασα 
εκορδιλέγα = μπερδεύτηκα 
εκορδιλέγαν = μπερδεύτηκαν 
εκοτιλέφτα = αδυνάτησα 
εκοτιλέφταν = αδυνάτησαν 
εκουβάλνα = κουβαλούσα 
εκούζνα = φώναζα 
εκούζναν = φώναζαν 
εκούντεσα = έσπρωξα 
εκούντεσαν = έσπρωξαν 
εκούντενα = έσπρωχνα 
εκούξα = φώναξα 
εκούξαν = φώναξαν 
εκούρτεσα = κατάπια 
εκουφάθα = κουφάθηκα 
εκουφάθαν = κουφάθηκαν 
έκσεν α = το άκουσε 
ελέγκεβα = πηδούσα 
ελάγκεβαν = πηδούσαν 
ελάγκεψα = πήδησα 
ελάγκεψαν = πήδησαν 
ελάηζα = κουνούσα 
ελάηζαν = κουνούσαν 
ελάλεσα = κάλεσα 
έλαμνα = όργωνα 
έλαμναν = όργωναν 
ελαρώθα = γιατρεύτηκα 
ελαρώθαν = γιατρεύτηκαν 
ελάρωνα = γιάτρευα 
ελάρωναν = γιάτρευαν 
ελάστα = γύρισα 
ελάσταν = γύρισαν 
ελάχμαξα = κατακουράστηκα
ελάχμαξαν = κατακουράστηκαν
έλεα = έλεγα 
έλεπα = έβλεπα 
έλεπαν = έβλεπαν 
ελέπω = βλέπω 
ελέπνε = βλέπουν 
ελίβωσεν = μαύρισε ο ουρανός 
ελλάγα = άλλαξα 
ελλάγαν = άλλαξαν 
εμέν = εμένα 
εμέτσα = μέθυσα 
εμέτσαν = μέθυσαν 
έμνα = έμεινα, περίμενα 
έμναν = έμειναν, περίμεναν 
έμνε = ήμουνα 
έμνες = ήμασταν 
έμνοστος = νόστιμος 
έμνοστεσα = νόστιμη 
εμπαίνω = μπαίνω 
έμπα = μπες 
εμπονέστε = νηστεία 
έμπρα = μπροστά 
εμπροστά = μπροστά 
εμπροσθέλα = σαλιαρίστρα 
ενάμπς = ενάμισι 
έν = είναι 
ενανξάη = λιγάκι 
ενεβράχτα = βράχηκα 
ενεβράχταν = βράχηκαν 
ενεπάγα = ξεκουράστηκα 
ενεπάγαν = ξεκουράστηκαν 
ενεγκάστα = κουράστηκα 
ενεγκάσταν = κουράστηκαν 
ενέσπαλα = ξέχασα 
ενέσπαλαν = ξέχασαν 
ενέφσα = έσβησα 
ενέφσαν = έσβησαν 
ενίφτα = πλύθηκα 
ενίφταν = πλύθηκαν 
ένιψα = έπλυνα 
ένιψαν = έπλυναν 
ένοιξα = άνοιξα 
ένοιξαν = άνοιξαν 
ένουμνε = έγινα 
ενούνιζα = σκεφτόμουν 
ενούνιζαν = σκέφτοταν 
ενούντσα = σκέφτηκα 
ενούντσαν = σκέφτηκαν 
εντάμαν = μαζί 
έντερον = άντερο 
εντόκα = χτύπησα, έδειρα 
εντόκαν = χτύπησαν, έδειραν 
έντον = έγινε 
εντούνα = χτυπούσα 
εντούναν = χτυπούσαν 
ενύχτωσα = νύχτωσα 
ενύχτωσαν = νύχτωσαν 
εξ = έξω 
έξ = έξι 
έξα = άκουσα 
έξαν = άκουσαν 
εξασφαλίζ = εξασφαλίζει
εξέβα = βγήκα
εξέβαν = βγήκαν 
εξέγκα = έβγαλα
εξέγκαν = έβγαλαν
εξέγκα σε = σε έβγαλα
έξερα = ήξερα 
έξεραν = ήξεραν
εξεραχώβα = ξεκαρδίστηκα 
εξεραχώθαν = ξεκαρδίστηκαν 
έξεργος = γιορτή, αργία 
εξέρω = ξέρω
εξέρνε = ξέρουν 
εξόν = εκτός 
έξυπνεσα = έξυπνη
εορτάζ = γιορτάζει 
έπα = ήπια 
έπαν = ήπιαν 
έπαρ = πάρε
επαλαλόθα = τα έχασα
επαλαλώθα = τρελάθηκα 
έπαρ και δος = πάρε και δώσε
επάρθα = πάρθηκα
επάρθαν = πάρθηκαν 
επαρακάλνα = παρακαλούσα 
επαρακάλναν = παρακαλούσαν 
επαρεδέβα = προσπέρασα, παραωρίμασα 
επαρεδέβεν = προσπέρασε, παραωρίμασε
επαρλάεβα = έλαμπα 
επαρλάεβαν = έλαμπαν
επάτνα = πατούσα 
επάτναν = πατούσαν
επεδέβεν = προσπέρασε 
επεβγάλω = ξεπληρώνω 
επεκεί = αποκεί,κατόπιν
έπεη = αρκετά, κάμποσο 
επεκή = μετά, ύστερα
επελέστα = έμεινα 
επελέσταν = έμειναν 
επέμνα = έμεινα 
επέμναν = έμειναν
επένα = πήγαινα 
επέναν = πήγαιναν 
επενούντσα = ξανασκέφτηκα
επενούντσαν = ξανασκέφτηκαν 
επέρα = πήρα 
επετσιλτέφτα = κατουρήθηκα 
επετσιλτέφταν = κατουρήθηκαν 
επήγα = πήγα 
επήγαν = πήγαν 
επήνα = έκαμα 
επήναν = έκαμαν 
επίασα = έπιασα 
επιάστα = πιάστηκα
επιδέβα = έδυσα, βασίλεψα 
επιδέβαν = έδυσαν, βασίλεψαν 
επίκα = έκανα 
επίκαν = έκαναν 
επόνα = πονούσα 
επόναν = πονούσαν 
επόρνα = μπορούσα 
επόρναν = μπορούσαν 
επορτάτεσα = περπάτησα 
επορπάτεσαν = περπάτησαν 
επορώ = μπορώ 
επορούν = μπορούν 
επουγαλέφτα = βαρέθηκα 
επουγαλέφταν = βαρέθηκαν 
επουγαλέφτα σε = σε βαρέθηκα 
επούλτσα = πούλησα 
επούλτσαν = πούλησαν 
επούρνιξα = πέταξα 
επούρνιξαν = πέταξαν 
επουσμάνεψα = μετάνιωσα 
επουσμένεψαν = μετάνιωσαν 
εράεβα = γύρευα 
εράεβες = γύρευες 
εράεψα = έψαξα 
εράεψαν = έψαξαν 
εράεψεν = έψαξε 
εράεβαν = γύρευαν 
εράεβα σε = σε γύρευα 
έργατα = έργα
ερεθύμεσα = νοστάλγησα 
ερεθύμεσαν = νοστάλγησαν
έργεψα = άργησα
έργεψαν = άργησαν 
ερέζω = φυλάω
ερέζνε = φυλάνε 
ερέσκουμαι = νοστιμεύομαι 
έρημεσα = έρημη
έρθα = ήρθα
έρθαν = ήρθαν
έρθεσαι = έρχεσαι
ερία = πρόσεξε 
ερίαζα = φύλαγα 
ερίαζαν = φύλαγαν 
εριάζω = φυλάω
εριάζνε = φυλάνε
ερίαμαν = σκοπιά
ερίαξα = φύλαξα 
ερίαξαν = φύλαξαν
ερίγασα = κρύωσα 
ερίγασαν = κρύωσαν 
έρουξα ή ερούζα = έπεσα
έρουξαν ή ερούξαν = έπεσαν
έρται = έρχεται 
έρταν = έρχονται
ερχίνεσα = άρχισα
ερχίνεσαν = άρχισαν
ερχίνεψα = άρχισα
έρχουμαι = έρχομαι
ερώτανα = ρωτούσα 
ερώταναν = ρωτούσαν 
ερωτέθα = ρωτήθηκα 
ερωτέθαν = ρωτήθηκαν 
ερώτεσα = ρώτησα 
ερώτεσαν = ρώτησαν 
ερωτώ = ρωτώ 
ερωτούν = ρωτούν
εσ = έχει 
έσαν = ήταν 
εσάσεψα = τάχασα
εσάσεψαν = τάχασαν
εσάρεβα = κολλούσα 
εσάρεβαν = κολούσαν 
εσάρεψα = κόλλησα 
εσάρεψαν = κόλλησαν 
εσβήγα = έσβησα 
εσβήεν = έσβησε 
εσέβα = μπήκα 
εσέβαν = μπήκαν 
εσέγκα = έβαλα 
εσέγκαν = έβαλαν 
εσέν = εσένα 
εσέρεβα = μάζευα 
εσέρεβαν = μάζευαν 
εσέρεψα = μάζεψα 
εσέρεψαν = μάζεψαν 
εσερέφτα = μαζεύτηκα 
εσερεύταν = μαζεύτηκαν 
εσκώθα = σηκώθηκα 
εσκώθαν = σηκώθηκαν 
έσνε = ήσουν 
εσόχρεψες = τα μούσκεψες 
εσουμαδεύτα = αρραβωνιάστηκα 
εσουμαδεύταν = αρραβωνιάστηκαν
εστάθα = στάθηκα 
εστάθαν = στάθηκαν 
εσταμάτσα = σταμάτησα 
εσταμάτσαν = σταμάτησαν 
έστουνε = είσαστε 
εσυναντέθα = συναντήθηκα 
εσυναντέθαν = συναντήθηκαν 
έσυρα = τράβηξα 
έσυραν = τράβηξαν 
ετάβιζα = μάλωνα 
ετέρεσα = κοίταξα 
ετέρεσαν = κοίταξαν 
ετέρνα = κοιτούσα 
ετέρναν = κοιτούσαν 
ετην (άτονο) = την 
ετικλέφτα = στάθηκα 
έτον = ήταν 
ετοπλάβνα = μάζευα 
ετοπλάβναν = μάζευαν 
ετοπλάεψα = μάζεψα 
ετοπλάεψαν = μάζεψαν 
ετοπλάφτα = μαζεύτηκα 
ετοπλάφταν = μαζεύτηκαν
ετόχτωσα = μωλώπισα 
ετόχτωσαν = μωλώπισαν
ετράνινα = μεγάλωσα 
ετράνιναν = μεγάλωσαν 
ετσάηξα = φώναξα 
ετσάηξαν = φώναξαν
ετσάκωσα = έσπασα
ετσάκωσαν = έσπασαν 
ετσάμωσα = έκλεισα
ετσάμωσαν = έκλεισαν
ετσατσαλίγα = ξεγυμνώθηκα
ετσατσαλίεν = ξεγυμνώθηκε 
ετσέρτσα = ξέσχισα
ετσέρτσαν = ξέσχισαν 
ετσορκάνιζα = έσερνα 
ετσορκάνιζαν = έσερναν
ετσίλτεβα = κατουρούσα
ετσίλτεψα = κατούρησα
ετσίλτεψαν = κατούρησαν 
ετσούπωσα = έκλεισα 
ετσουρούκεψα = σάπισα 
ετσουρούκεψεν = σάπισε
εύκαιρος = άδειος
εύκαιρεσα = άδεια 
ευκαιρώνω = αδειάζω 
ευκαιρώνε = αδειάζουν 
ευκαίρωσα = άδειασα
έφαες = έφαγες 
εφάζνα = τάισα
εφάζναν = τάιζαν 
εφάνθα = φάνηκα 
εφάνθαν = φάνηκαν 
εφέκα = άφησα 
εφέκαν = άφησαν 
εφέκα σε = σε άφησα 
εφέρνα = έφερνα
εφήνα = άφηνα 
εφήναν = άφηναν 
εφιλέθα = φιλήθηκα 
εφιλέθαν = φιλήθηκαν 
εφίλεσα = φίλησα 
εφίλεσαν = φίλησαν 
εφουρκίγα = πνίγηκα 
εφουρκίγαν = πνίγηκαν 
εφουρλάεψα = πέταξα 
εφουρλάεψαν = πέταξαν 
εφούρξα = έπνιξα 
εφούρξαν = έπνιξαν 
εφτάνω = φθάνω 
εφτάνε = κάνουν, φθάνουν 
εφτάω = κάνω 
εχάθα = χάθηκα 
εχάθαν = χάθηκαν 
εχαλάγα = χάλασα 
εχαλάγαν = χάλασαν 
εχαντηλίαζα = γαργάλεβα 
εχαντηλίαζαν = γαργάλεβαν 
εχάρα = χάρηκα 
εχάραν = χάρηκαν 
εχάρτσα = χάρισα 
εχάρτσαν = χάρισαν 
εχάσα = έχασα 
εχάσαν = έχασαν 
εχασμουρέθα = χασμουρήθηκα 
εχασμουρέθαν = χασμουρήθηκαν 
εχολέστα = θύμωσα 
εχολέσταν = θύμωσαν 
εχολώθα = θύμωσα 
εχολώθαν = θύμωσαν 
εχουλέθα = ζεστάθηκα 
εχουλέθαν = ζεστάθηκαν 
εχουλίανα = ζέστανα 
εχουλίαναν = ζέσταναν 
εχπαράγα = τρόμαξα 
εχπαράεν = τρόμαξε
έχπασα = ξερίζωσα 
έχπασαν = ξερίζωσαν 
εχπάστα = ξεκίνησα 
εχπάσταν = ξεκίνησαν 
εχτάλεβα = έσκαβα 
εχτάλεβαν = έσκαβαν 
εχτάλεψα = έσκαψα 
εχτάλεψαν = έσκαψαν
έψα = άναψα 
έψαν = άναψαν 
εψαλάφεσα = ζήτησα
εψαλάφεσαν = ζήτησαν
εψόφεσα = ψόφησα 
εψόφεσαν = ψόφησαν 
εψώντσα = ψώνισα
εψώντσαν = ψώνισαν

Επαφή

Σύλλογος Ποντίων Εύβοιας-ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

komninoi.evia@gmail.com

Ερετρίας 5
Χαλκίδα
34100

Social Media :

www.facebook.com/komninoievias

twitter.com/eviapontioi

www.youtube.com/user/KOMNHNOI

Γραμ. Προέδρου : 2223022900 εσωτ. 1

Αναζήτηση στο site

Ετικέτες

Η λίστα ετικετών είναι κενή.

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode