ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ "ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ"

Θ

θα χάμαι = θα χαθώ
θα χάμες = θα χαθούμε
θα χάνταν = θα χαθούν
θα χάσαι = θα χαθείς
θαβάρα = εφιάλτης
θαγατέρα = θυγατέρα
θαγματούρι = θαύμα
θαλαμίδιν = μικρό διαχώρισμα

θαλασσάκρα = ακρογιαλιά
θαλασσέα = θαλάσσια αύρα
θαλασσομάνα = μέδουσα, τσούχτρα
θαλασσοπούλ = θαλασσοπούλι
θαλάσσωμα = τρικυμία
θαλύνω = βγάζω βλαστούς
θάμα = θαύμα
θάμαγμαν = θαυμασμός
θαμάζω = θαυμάζω
θάμαν = θαύμα
θαμαντουρία = μεγάλο θαύμα
θάμασμαν = θαυμασμός
θαμαστέσα = θαυμαστή, παράξενη
θαμαστός = θαυμαστός, παράξενος
θαμνίν = θάμνος
θαμπούρωμαν = θάμπωμα
θαμπουρώνω = θαμπώνομαι
θανατέα = ετοιμοθάνατος
θανατίτα = πικρόχορτο
θανέσα = μνημόσυνο
θανή = θάνατος, κηδεία
θαραπεύομαι = θεραπεύομαι
θαραπίδες = υπηρέτριες
θάρρεμαν = ελπίδα
θαρρεύκουμαι = έχω θάρρος
θαρρικά = ελπίδες
θαρρώ = νομίζω
Θαφάνης = Θεοφάνης
θάφκουμαι = θάβομαι, ενταφιάζομαι
θαφτ = θάψου
θάφτω = θάβω, ενταφιάζω
Θαχάρης = Θεοχάρης
θάψον = θάψε
θέ(γ)α = χωρίς, δίχως
θεγατέρα = θυγατέρα
Θεγός = Θεοχάρης, Θεός
θέιατρον = θέατρο, θέαμα
θειίτζα = θείτσα
θείον = θείος
θέκα = φώκια
θεκάρ = θήκη μαχαιριού
θεκάριν = θήκη μαχαιριού
θέκλα = κουτσομπόλα
θεκλέας = αστείος, χαϊδεμένος
θεκλεία = χάιδεμα
θεκλεύκουμαι = αστειεύομαι, κουτσομπολεύω
θεκλού = αστεία, χαϊδεμένη
θέκω = τοποθετώ, βάλλω
θελ = θέλει
θελακώνω = κουμπώνω, θηλιάζω
θέλαμαν = θέλημα, επιθυμία
θελείναιμον = θέληση
θελέκ = κουμπότρυπα, θηλιά
θελέκα = κουμπότρυπα, βρόχος, θηλιά
θελεκιάζω = κάνω κουμπότρυπες
θελεκώνω = θηλιάζω
θελέσα = εκούσια, μάταια
θελεσινά = θεληματικά, άδικα
θελκέσσα = θηλυκιά
θελκός = θηλυκός
θέλμαν = θέλημα
θελματάρτς = πεισματάρης
θέλνε = θέλουν
θελός = θολός
θέλσιμον = θέληση, βούληση
θελτς = θέλεις
θελύκ = κουμπότρυπα
θελύκα = κουμπότρυπα, θηλιά
θελυκός = θηλυκός
θελυκώνω = κουμπώνω
θελώνω = θολώνω
θέμαν = μέρος χωραφιού
θεμέλ = θεμέλιο
θεμελία = ράφια
θεμέλιν = θεμέλιο
θεμελίον = ράφι
θεμελώνω = θεμελιώνω
θέμπερα = προς τα εδώ
θεμών = θημωνιά
θεμωνόπον = μικροθημωνιά
θενά = θέλει να
θέξιμον = τοποθέτηση
θεογνωσία = καλή διαγωγή
θεοξύριστος = σπανός
θεοπάλαλος = θεότρελος
θεοτικά = ενάρετα, με φόβο Θεού
θεοτικέσσα = θεοφοβούμενη
θεοτικοί = θεοφοβούμενοι
θεοτικός = θεοσεβής, αγαθός
θεού άφοον = αθεόφοβος
θεοφοβία = θεοσέβεια
θεόφοβος = θεοφοβούμενος, ευλαβής
θεόφτωχος = πάμπτωχος
θέπεκας = τσακάλι
θεπέλ = μεγάλος αετός
θεπέσα = μαϊμουδίτσα
θερακώνω = εξαγριώνομαι, οργίζομαι
θεραπεύκομαι = θεραπεύομαι
θεραπίδες = ουλές σώματος
θεραπός = θεραπευτής, υπηρέτης
θερίγομαι = θερίζομαι
θερίεσα = άγρια
θεριεύω = εξαγριώνομαι 
θερίον = θηρίο

θερίος = άγριος, θηριώδης
θέρισμαν = θέρισμα
θεριώνω = εξαγριώνομαι
θερμασέα = θερμότητα
θέρμε = πυρετός, θέρμη
Θερμός = Ιούλης, Ιούλιος
θερμωτέσσα = ζεστούτσικη
θερμωτός = ζεστούτσικος
θερνός = θερινός
θέρος = καλοκαίρι, θερισμός
θέρτσον = θέρισε
θέσα = σκόρος (έντομο)
θεσοκομμένον = σκοροφαγωμένο
θεσοκόφτω = σκοροφαγώνω
Θεφίλτς = Θεόφιλος
Θεφύλαχτος = Θεοφύλαχτος
θεωνάς = άθεος, άπιστος
θεωρητικέσσα = παρουσιαστική
θεωρητικός = παρουσιαστικός
θεωσφόρος = εωσφόρος
θήκω = τοποθετώ, βάλλω
θηλύκ = κουμπότρυπα
θηλύκα = κουμπότρυπα, βρόχος
θηλυκάζω = κάνω κουμπότρυπες
θηλυκώνω = κουμπώνω
θημίζω = χορεύω τραγουδώντας
θημιστόν = ειδικός γαμήλιος χορός
θίγα = χωρίς, δίχως
θίγως = χωρίς
θίχα = χωρίς
θίχως = δίχως
θλιβερακά = λυπητερά, θλιβερά
θλιβερακός = θλιβερός
θλίβομαι = λυπάμαι
θόγαλαν = ανθόγαλα
θογαλίζω = χωρίζω το ανθόγαλο
θογαλότανον = αριάνι
Θοδόις = Θεοδόσιος
Θοδοσία = Θεοδοσία
θοδωρέσα = δώρα
θοδωρίζω = πολυνηστεύω
θόλα = σταχτόνερο
θολέσσα = θολή
θόλιν = θόλος, καμάρα
θολομαχώ = θυμώνω, στεναχωριέμαι
θολούμαι = θολώνομαι
θόλωμαν = θόλωμα
θομάρ = θυμάρι
θομαρέα = μυρωδιά θυμαριού
θομαρόστυπα = τουρσί από θυμάρι
θονάρα = θημωνιά
θονός = θημωνιά
Θος = Θεός
θουμούλ = ψίχουλο
Θουμούλα = Ευθυμία
θουμούλαι = ψίχουλα
θουρμουλάζω = θρυμματίζω
θουρμουλίζω = θρυμματίζω
θρακάλ = καρβουνόφτυαρο
θρακάριν = καρβουνόφτυαρο
θράκωμαν = αναμμένα κάρβουνα
θρακώνω = ανάβω, πυρώνομαι
θρακωτός = πυρακτωμένος
θρασκέας = δυτικός άνεμος
θράσκεμαν = πλημμύρα
θρασκεύω = πλημμυρώ
θρέβω = τρέφω
θρέμμαν = ανάθρεμμα
θρέφκομαι = τρέφομαι
θρέφτω = τρέφω
θρέφω = τρέφω
θρονάουμαι = ενθρονίζομαι
θρουμούλ = ψίχουλο
θρουμουλάζω = θρυμματίζω
θρουμουλίζω = θρυμματίζω
θρουμούλιν = ψίχουλο
θροφή = τροφή
θρύβω = κομματιάζω
θρύμμαν = ψίχουλο
θρυμμούλ = ψίχουλο
θρυμμουλίζω = κάνω ψίχουλα
θρύμπος = θρούμπη (φυτό)
θρύφτω = κομματιάζω
θρύψιμον = κομμάτιασμα
θυγατερίτζα = κορούλα
θυλάκ = ασκός
θυλλόπιτες = πίτες τηγανιτές
θυμάζω = θυμιάζω, λιβανίζω 
θυμαντόν = θυμιατό
θύμαρη = θυμάρι
θύμεψη = ενθύμηση
θυμητικόν = μνημονικό
Θυμία = Ευθυμία
θυμίαμαν = θυμίαμα, λιβάνι
θυμιαματέα = μυρουδιά θυμιάματος
θυμιαντόν = λιβανιστήρι
θυμίζω = λέω τα κάλαντα
θυμίωμαν = θυμίαμα, λιβάνι
θύμπιρον = θυμάρι
θυμώτες = οξύθυμος, ευέξαπτος
θυμώτης = θυμώδης, οξύθυμος
θύριν = πόρτα
θύφτω = θύβω 
θύψιμον = παπάρα
θώπεκας = τσακάλι
θώπεκες = τσακάλια
θωρακωτό = θωρηκτό
θωρέα = θωριά
θώρετρα= δώρα γαμπρού
θωρώ = βλέπω, παρατηρώ

Επαφή

Σύλλογος Ποντίων Εύβοιας-ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

komninoi.evia@gmail.com

Ερετρίας 5
Χαλκίδα
34100

Social Media :

www.facebook.com/komninoievias

twitter.com/eviapontioi

www.youtube.com/user/KOMNHNOI

Γραμ. Προέδρου : 2223022900 εσωτ. 1

Αναζήτηση στο site

Ετικέτες

Η λίστα ετικετών είναι κενή.

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode