ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ "ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ"

Σ

σα = στα, στις 
σαγλάμψ = γερός, δυνατός 
σαέβω = υπολογίζω 
σαέβνε = υπολογίζουν 
σακάτενα = σακάτισα 
σαλαχανάς = αργόσχολος 
σαλαχανέσα = αργόσχολη 
Σαλονίκ = Θεσσαλονίκη 
σαντάλ = σανδάλι 
σαντάλαι = σανδάλια
σαντούγ = σεντούκι
σαπόν = σαπούνι
σαπόναι = σαπούνια
σαπλάκαν = σκαμπίλι 
σαπλάκας = σκοιμπίλια
σαπλακίζω = χαστουκίζω
σαπλακίζνε = χαστουκίζουν
σαρέβω = γαντσώνω
σαρέβνε = γαντσώνουν 
σασέβω = τα χάνω 
σασέβνε = τα χάνουν
σασιρεμένσς = σαστισμένος
σασιρεμέντσα = σαστισμένη 
σασουρέβω = τα χάνω
σασουρέβνε = τα χάνουν 
σ’ ατέν = σ’ αυτήν 
σ’ ατόν = σ’ αυτόν 
σ’ ατό = σ’ αυτό 
σ’ ατινέτερα = σ’ αυτούς 
σαφλέας = σαλιάρης
σαφλίζω = σαλιαρίζω 
σαφλίζνε = σαλιαρίζουν 
σαχάν = πιάτο
σαχάναι = πιάτα
σαχτάρ = στάχτη 
σαχτάραι = στάχτες
Σεβάζ = Σεβάστεια 
σεβταλής = αισθηματίας 
σεβτάς = αίσθημα 
σειλ = χείλι 
σείλαι = χείλια 
σειμουγκόν = χειμώνας
σεήρ = σερνιάνι 
σελπέτ = σερμπέτι 
σ’ εμέν = σε μένα
σεμέρ = σαμάρι 
σερί = σκιά 
σερία = σκιές 
σερ = χέρι 
σέραι = χέρια 
σέρα = χήρα 
Σέρα = ποντιακός χορός 
σέρος = χήρος 
σερέβω = μαζέβω 
σερέβνε = μαζέβουν 
σέρεψον = μάζεψε
σερούλ = χερούλι 
σερομίλ = μυλόπετρα 
σερομίλαι = μυλόπετρες 
σερσέμπς = σερσέμης 
σ’ εσέν = σ’ εσένα 
σεούτ = ιτιά 
σεούται = ιτιές
σέφτελον (το) = παντζάρι 
σέφτελα = παντζάρια 
σέφτελεσα = κοιμισμένη 
σέφτελον (ο) = κοιμισμένος 
σην = στην 
σιλ = χίλιοι 
σίλαι = χίλια 
σιλέαν = σκαμπίλι 
σιλέας = σκαμπίλια 
σιλέβω = σφουγγαρίζω 
σιλέβνε = σφουγγαρίζουν 
σιλάκλερος = πεντάρφανος 
σιλέχαρον = ο καημένος

σίμισκα = ηλιόσπορος 
σίμισκας = ηλιόσποροι
σ’ ίναν = σε κάποιον 
σινίν = ταψί 
σινία = ταψιά 
σίτε = όπως, καθώς 
σιφτέν = πρώτα 
σκαφίδ = σκάφη 
σκεντρέζω = τσιμπάω 
σκεντρέζνε = τσιμπάνε 
σκεντρίασμαν = τσίμπημα 
σκεπίδ = σφήκα 
σκηρά = βαριά (ομιλία)
σκιρός = πηχτός 
σκοτινέβ = βραδιάζει 
σκοτία = σκοτάδι, βράδυ 
σκουντουλίζω = μυρίζω
σκουντουλίζνε = μυρίζουν 
σκούμαι = σηκώνομαι 
σκούνταν = σηκώνονται 
σκωλέκ = σκουλήκι 
σκωλέκαι = σκουλήκια 
σκώνω = σηκώνω 
σκώνε = σηκώνουν 
σο = στο 
σοέβω = κατακλέβω 
σοέβνε = κατακλέβουν 
σοι = στους 
σον = χιόνι 
σόναι = χιόνια 
σονίζ = χιονίζει
σον = στον 
σορομίλαι = μυλόπετρες 
σουμά = κοντά
σουμάδαι = αρραβώνες
σουμαδέματα = αρραβωνιάσματα
σουμάδεμαν = αρραβώνας
σουμαδεύκουμαι = αρραβωνιάζομαι 
σουμαδεύκουνταν = αρραβωνιάζονται 
σουμαδεμένος = αρραβωνιασμένος 
σουμαδεμέντσα = αρραβωνιασμένη 
σουμαδεύω = αρραβωνιάζω
σουμαδεύνε = αρραβωνιάζουν
σουμώνω = πλησιάζω, κοντεύω
σουμώνε = πλησιάζουν, κοντεύουν 
σουσάμ = σουσάμι 
σοχρέβω = τα θαλασσώνω
σοχρέβνε = τα θαλασσώνουν
σπίγγομαι = σφίγγομαι 
σπίγγουνταν = σφίγγονται 
σπίγγω = σφίγγω 
σπογγίζω = σκουπίζω
σπογγίζνε = σκουπίζουν
σπορίδ = γραμμή σποράς
σπορίδαι = γραμμές σποράς
στα = σταμάτα 
σταμάτσον = σταμάτησε
Σταυρίτες = Σεπτέμβρης 
στέρε = στερεά 
στοιβαγμέν = στοιβαγμένοι 
στοιχαρέζω = δίνω συγχαρητήρια 
στοιχαρέζνε = δίνουν συγχαρητήρια 
στούδ = κόκαλο 
στούδαι = κόκαλα 
στύπα = τουρσί 
σύμπουρνα = ανήμερα 
συνίφσα = συννυφάδα 
σύριμαν = σφύριγμα 
συρίζω = σφυρίζω 
συρίζνε = σφυρίζουν 
συρινέφκουμαι = βασανίζομαι 
συρινέφκουνταν = βασανίζονται 
σύρον = τράβα 
συρίχτα = σφυρίχτρα 
σχωρεμένον = συγχωρεμένος 
σως = σώπα

Επαφή

Σύλλογος Ποντίων Εύβοιας-ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

komninoi.evia@gmail.com

Ερετρίας 5
Χαλκίδα
34100

Social Media :

www.facebook.com/komninoievias

twitter.com/eviapontioi

www.youtube.com/user/KOMNHNOI

Γραμ. Προέδρου : 2223022900 εσωτ. 1

Αναζήτηση στο site

Ετικέτες

Η λίστα ετικετών είναι κενή.

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode