ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ "ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ"

Τ

ταβίζω = μαλώνω 
ταβίζνε = μαλώνουν 
τάβισμαν = μάλωμα 
τάβλα = σταύλος 
ταγουτέβω = διαλύω 
ταγουτέβνε = διαλύουν 
ταγουτεφτέστε = διαλυθείτε 
τάη = θείε 
ταής = θείος 
ταμάμ = ακριβώς 
ταν = αριάνι 
ταούλ = νταούλι 
ταούλαι = νταούλια 
ταπιέτ = χαρακτήρας 
ταράγουμαι = ανακατεύομαι 
ταράγουνταν = ανακατεύονται 
ταράζω = ανακατεύω 
ταράζνε = ανακατεύουν 
ταράζ με = με ανακατώνει 
ταρέζ = ντουλάπι 
ταρέζαι = ντουλάπια 
τας = ποτήρι 
τάσαι = ποτήρια 
τατινές = δικό της 
τατινέτερον = δικό τους
τατουνού = δικό του 
ταφήν = τάφος 
ταφία = τάφοι 
ταχτάπητια = κοριοί
τεή = τάχα 
τεάμ = τάχα, δήθεν 
τεβεκενλής = ανάποδος
τεκ = μονό, μόνο 
τεκεινού = εκεινού 
τελ = σύρμα, τέλι 
τελείμαι = τελειώνω
τελείνταν = τελειώνουν 
τεμά = δικά μου 
τεμέκ = δηλαδή 
τεμέν = μένα 
τεμόν = δικό μου
τεμέτερον = δικό μας 
τεντελίζω = τουρτουρίζω 
τεντελίζνε = τουρτουρίζουν
τεπιάτ = κανονίζω
τερέβω = ξεφλουδίζω καλαμπόκι
τερέβνε = ξεφλουδίζουν καλαμπόκι
τέρεμαν = ξεφλούδισμα, κοίταγμα
τέρεν = κοίταξε 
τερέστε = κοιτάξτε 
τερσία = ρόκες
τερσίν = ρόκα 
τερτ = βάσανο
τέρται = βάσανα
τερώ = κοιτάζω 
τερούν = κοιτάζουν
τεσά = δικά σου 
τεσέν = σένα 
τεσέτερον = δικό σας 
τεσόν = δικό σου 
τεσσάρ = τεσσάρι
Τετάρτ = Τετάρτη 
τεχνίτ = τεχνίτες 
τεχνίτες = τεχνίτης 
τζαντζαρέβω = σκαρφαλώνω 
τζαντζαρέβνε = σκαρφαλώνουν 
την (άτονο) = την 
τησάκ = πάπλωμα 
τησάκαι = παπλώματα 
τιδέν = τίποτα 
τιζέβω = διευθετώ 
τιζέβνε = διευθετούν 
τίμιεσα = τίμια 
τιμψά = τα μισά 
τίναν = ποιόν 
το (άτονο) = το
τοζ = σκόνη 
τόζαι = σκόνες 
τογρία = ευθεία, σωστά 
Τόλη = Ανατολή 
τον (άτονο) = τον 
τοξάρ = δοξάρι, τόξο 
τοπλαέβω = μαζεύω 
τοπλαέβνε = μαζεύουν 
τόπαι = μέρη 
τουβάρ = ντουβάρι 
τουβάραι = ντουβάρια 
τουμπίν = τούμπα 
τουν (άτονο) = τους
τουρπ = ρεπάνι 
τούρπαι = ρεπάνια 
τουρπάν = δρεπάνι 
τουρπάναι = δρεπάνια 
τουτ = μούρο 
τούται = μούρα 
τοχμάγχς = κόπανος 
τοχτώνω = συνθλίβω 
τοχτώνε = συνθλίβουν 
τρανά = μεγάλα 
τρανέσα = μεγάλη 
τρανίνω = μεγαλώνω 
τρανίνε = μεγαλώνουν 
τρανόν = μεγάλο 
τρανόν κορίτς = γεροντοκόρη 
τρανόν αγούρ = γεροντοπαλίκαρο 
τρανός = μεγάλος 
τρέξον = τρέξε 
τρεξίον = τρέξιμο

τρία ημπς = τρισήμισι
τριάρ = τριάρι 
τρίμαν = ποντιακός τραχανάς 
Τριτ = Τρίτη 
Τρυγομηνάς = Οκτώβρης 
τρυπεμένα = τρυπημένα 
τρυπήν = τρύπα 
τρυπία = τρύπες 
τς (άτονο) = της, σου 
τσαγχ = τζάκι 
τσαηχτά = φωναχτά 
τσακάλ = τσακάλι 
τσακλίν = παπαδάκι 
τσακλία = παπαδάκια 
τσαήζω = φωνάζω 
τσαήζνε = φωνάζουν 
τσάηξον = φώναξε 
τσακώνω = σπάω 
τσακώνε = σπάνε 
τσαχελίζω = τσαπίζω 
τσακελίζνε = τσαπίζουν 
τσακέλ = τσάπα 
τσακέτ = ζακέτα, σακάκι 
τσαήρ = βοσκή 
τσαήραι = βοσκές 
τσακούτς = σφυρί 
τσακούτσαι = σφυριά 
τσακωμένον = σπασμένο 
τσάκωσονατο = σπάστο
τσάκωσονατον = σπάστον 
τσάλτικαν = παιδικό παιχνίδι 
τσαμούρ = λάσπη 
τσαμούραι = λάσπες 
τσαμουρωμένος = λασπωμένος 
τσαμουρωμέντσα = λασπωμένη 
τσαμουρωμένα = λασπωμένα
τσανίζω = σκορπίζω 
τσανίζνε = σκορπίζουν 
τσαπρέσα = αλλοίθωρη 
τσαπρός = αλλοίθωρος 
τσαρούσ = τσαρούχι 
τσαραφίζω = γρατζουνάω 
τσαραφίζνε = γρατζουνάνε
τσατήρ = τσαντήρι 
τσατήραι = τσαντήρια 
τσάτσαλεσα = ολόγυμνη 
τσάτσαλον = ολόγυμνος 
τσατσαλίζω = ξεγυμνώνω 
τσατσαλίζνε = ξεγυμνώνουν 
τσατσία = κλαδάκια 
τσατσίν = κλαδάκι 
τσαφίζω = ξύνω 
τσαφίζνε = ξύνουν 
τσαχμάχ = τσακμάκι 
τσαχμάχα = τσακμάκια 
τσαχάλ = ανώρυμοι 
τσαχάλεσα = ανώριμη 
τσαχάλτς = ανώριμος 
τσερίζω = ξεσχίζω 
τσερίζνε = ξεσχίζουν 
τσιλίδ = αναμμένο κάρβουνο 
τσιλίδαι = αναμμένα κάρβουνα 
τσιλτέας = κατουριάρης 
τσίλτεμαν = κατούρημα 
τσιλτέβω = κατουράω 
τσιλτέβνε = κατουράνε 
τσιμίδ = μυαλό 
τσιμίδαι = μυαλά 
τσιπ = πολύ 
τσιπ καλά = πολύ καλά 
τσίπα = αφαλός 
τσινέας = κουτσουλιές πουλιών 
τσιπλάχεσα = ολόγυμνη 
τσιπλάχς = ολόγυμνος 
τσιριχτά = τηγανίτες 
τσιτ = τσεμπέρι 
τσίται = τσεμπέρια 
τσιτσάκ = λουλούδι 
τσιτσάκαι = λουλούδια 
τσιτσία = βυζιά 
τσιτσίν = βυζί 
τσιτσίνατς = βυζί της
τσιφλίκ = τσιφλίκι 
τσιφλίκαι = τσιφλίκια 
τσοκιέβω = καταπιέζω 
τσοκιέβνε = καταπιέζουν 
Τσόφα = Σοφία 
τσορκανίζω = σέρνω 
τσορκανίζνε = σέρνουν 
τσορκανίγουμαι = σέρνομαι 
τσορκανίγουνταν = σέρνονται 
τσουμούρ = ποντιακό φαγητό 
τσούνα = πόρνη 
τσουπία = βελόνες 
τσουπίν = βελόνα 
τσουπώνω = βουλώνω 
τσουπώνε = βουλώνουν 
τσούρατο = βούλωστο, σώπα 
τσουρώνω = αποσιωπώ 
τσουρώνε = αποσιωπούν 
τσουρμουλίζω = χαϊδεύω 
τσουρμουλίζνε = χαϊδεύουν 
τσουρμούλεμαν = χάιδευμα 
τσουρούκ = σάπιο 
τσουρούκαι = σάπια 
τυραννίουμαι = τυραννιέμαι 
τυραννίουνταν = τυραννιένται 
τυχερέσα = τυχερή

Επαφή

Σύλλογος Ποντίων Εύβοιας-ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

komninoi.evia@gmail.com

Ερετρίας 5
Χαλκίδα
34100

Social Media :

www.facebook.com/komninoievias

twitter.com/eviapontioi

www.youtube.com/user/KOMNHNOI

Γραμ. Προέδρου : 2223022900 εσωτ. 1

Αναζήτηση στο site

Ετικέτες

Η λίστα ετικετών είναι κενή.

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode